مدیریت میدانی و کار جهادی ویژگی دولت سیزدهم است/ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر


تهران- ایرنا- نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس میدانی و جهادی بودن را از ویژگی‌های بارز دولت سیزدهم دانست و گفت: طی ۲ سال گذشته اقدامات و کارهای منحصربفردی توسط دولتمردان صورت گرفته و باعث متفاوت بودن این دولت در مقایسه با دیگر دوره‌ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220324/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C