مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در سوئد


تهران- ایرنا- در آستانه فرارسیدن سومین سالگرد شهادت فرماندهان رشید اسلام سردار شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، مراسم بزرگداشتی امروز با حضور جمعی از ایرانیان  مقیم و دوستداران این دوشهید از کشورهای دیگر در سفارت ایران در استکهلم برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986092/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF