مراسم وداع با «عماد افروغ» در دانشگاه تهران برگزار شد


تهران- ایرنا- آیین وداع و تشییع پیکر عماد افروغ نویسنده، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083071/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF