مرتضوی با متخصصان صالح دورانی از تحول و پیشرفت را در وزارت کار رقم می‌زند

«محمد جواد محمدی نوری» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به معرفی سید صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس جمهور ضمن تاکید بر سوابق اجرایی مفید و حسن اخلاق و تعامل ساز مرتضوی در دوران مسئولیتش در معاونت اجرایی، گفت: با شناختی که دارم مرتضوی مدیری توانا و مطلوب و با اراده برای این وزارتخانه کلیدی و حساس دولت است.

وی گفت: صولت مرتضوی کسی است که می‌داند باید با داشتن مجموعه‌ای از مدیران جوان نخبه و البته مدیران اجرایی باسابقه فارغ از سن، این نهاد بزرگ اجرایی را با همه اهدافش اداره کند و اگر جمع متخصصان و افراد صالح در کنار او قرار گیرد تردید ندارم دورانی از تحول، پیشرفت و توسعه را شاهد خواهیم بود.

این فعال اصولگرا ابراز امیدواری کرد که مجلس هم در حمایت از مرتضوی از همه فرصتهای مناسب نظارتی و تقنینی در کمک به بهبود کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استفاده کرده و موجبات رونق و جهش اهداف این دستگاه اجرایی را محقق کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914845/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

محمدی نوری ادامه داد: قطع مسلم اداره وزارت بزرگ تعاون کار و رفاه اجتماعی با مدیریت یک فرد میسر نیست و آنچه مسلم است داشتن تیم مجرب آگاه و متخصص برای مدیریت سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه یکی از مهمترین اصولی است که وزیر پیشنهادی قطعا آن را مورد توجه می‌دهد. در واقع خرد جمعی و برنامه‌های تدوین شده ای که مغفول مانده بود در کنار مدیریت  مرتضوی می‌تواند باعث تقویت این وزارتخانه باشد.

عضو هیات اجرایی شورای وحدت اصولگرایان، افزود: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه سه بنگاه اقتصادی بزرگ در درون این دستگاه تعریف شده طبعا یکی از بزرگترین دستگاههای اجرایی مرتبط با مطالبات مردمی و در عین حال متصل به مبانی تولید و اشتغال است.