مرتضوی با متخصصان صالح دورانی از تحول و پیشرفت را در وزارت کار رقم می‌زند

این فعال اصولگرا ابراز امیدواری کرد که مجلس هم در حمایت از مرتضوی از همه فرصتهای مناسب نظارتی و تقنینی در کمک به بهبود کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استفاده کرده و موجبات رونق و جهش اهداف این دستگاه اجرایی را محقق کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914845/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

محمدی نوری ادامه داد: قطع مسلم اداره وزارت بزرگ تعاون کار و رفاه اجتماعی با مدیریت یک فرد میسر نیست و آنچه مسلم است داشتن تیم مجرب آگاه و متخصص برای مدیریت سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه یکی از مهمترین اصولی است که وزیر پیشنهادی قطعا آن را مورد توجه می‌دهد. در واقع خرد جمعی و برنامه‌های تدوین شده ای که مغفول مانده بود در کنار مدیریت  مرتضوی می‌تواند باعث تقویت این وزارتخانه باشد.

عضو هیات اجرایی شورای وحدت اصولگرایان، افزود: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه سه بنگاه اقتصادی بزرگ در درون این دستگاه تعریف شده طبعا یکی از بزرگترین دستگاههای اجرایی مرتبط با مطالبات مردمی و در عین حال متصل به مبانی تولید و اشتغال است.

وی گفت: صولت مرتضوی کسی است که می‌داند باید با داشتن مجموعه‌ای از مدیران جوان نخبه و البته مدیران اجرایی باسابقه فارغ از سن، این نهاد بزرگ اجرایی را با همه اهدافش اداره کند و اگر جمع متخصصان و افراد صالح در کنار او قرار گیرد تردید ندارم دورانی از تحول، پیشرفت و توسعه را شاهد خواهیم بود.

«محمد جواد محمدی نوری» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به معرفی سید صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس جمهور ضمن تاکید بر سوابق اجرایی مفید و حسن اخلاق و تعامل ساز مرتضوی در دوران مسئولیتش در معاونت اجرایی، گفت: با شناختی که دارم مرتضوی مدیری توانا و مطلوب و با اراده برای این وزارتخانه کلیدی و حساس دولت است.