مردم دنباله‌رو جریانات سیاسی نبودند/ دولت در اوج بی‌طرفی انتخابات را برگزار کرد


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه دولت در اوج بی‌طرفی انتخابات را برگزار کرد، گفت: این انتخابات نشان داد که مردم مستقل از جریانات سیاسی براساس تشخیص خود دست به انتخاب می‌زنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405820/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA