مردم سیستان و بلوچستان دوستدار نظام،انقلاب و ایران هستند


تهران- ایرنا- نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان دوستدار نظام، انقلاب و ایران هستند، گفت: مردم استان در تمام عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ جمهوری اسلامی با انقلاب همراه بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225870/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF