مرعشی: ۹۰ درصدکرسی‌های مجلس کرمان رقابتی است؛داوطلبان نمی‌توانند خلاف جهت رهبری حرکت کنند
کرمان – ایرنا – دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ضمن تاکید بر رقابتی بودن حوزه های استان کرمان در انتخابات و با اشاره به خط قرمزهایی که نامزدهای نمایندگی مجلس باید داشته باشند گفت: کسی که بخواهد به مجلس برود، نمی تواند به کلیت نظام و رهبری موضع داشته باشد و در جهت مخالفت حرکت کند، این در فضای سیاسی معنی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384908/%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF