مرکز پژوهش‌های مجلس روند طرح‌های جامع بنادر کشور را بررسی کرد


تهران – ایرنا – مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با نگاهی به روند طرح‌های جامع بنادر کشور، نقاط قوت و ضعف و راهکارهای ارتقای مطالعاتی آن را بررسی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083250/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF