مسائل حقوق بشری و زنان اهرم برای اعمال فشار پای میز مذاکرات است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،گفت: اگر غرب در مذاکرات اتمی به خواسته‌های مدنظر خود برسد، به همان سرعت مسائل حقوق بشری و مسائل زنان را به فراموشی خواهد سپرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970483/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA