مشکلات بازار خودرو فراتر از وظایف وزارت صمت است/استیضاح مشکل خودرو را حل نمی‌کند


تهران – ایرنا – نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: بازار خودرو و مشکلات آن یک مساله چندمجهولی بوده و گستره آن فراتر از دایره اختیارات و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090489/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84