مصوبه مجلس در افزایش ۴۰ نفری نمایندگان به انتخابات امسال نمی‌رسد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰ نماینده، گفت:اگر این مصوبه کمیسیون بعد از برنامه هفتم در مجلس بررسی شود، به انتخابات امسال نمی‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207803/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF