مصیبت سقوط هواپیمای اوکراینی مثل روز اول بر سینه آحاد ملت ایران سنگینی می‌کند


تهران_ ایرنا_ رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مصیبت سقوط اندوهبار هواپیمای اوکراینی و جان باختن جمعی از هموطنان عزیز که عموم آنها از جوانان نخبه بودند،همچنان مثل روز اول بر سینه ما و آحاد ملت ایران سنگینی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992023/%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86