مطالبات کشاورزان تا دو هفته آینده پرداخت می‌شود/افزایش تولید ۸۲ درصدی گندم


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نسبت به سال ۱۴۰۰، تولید گندم ۸۲ درصد افزایش یافته است، گفت: بخش عمده مطالبات کشاورزان در بخش گندم ظرف مدت دو هفته آینده پرداخت می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179125/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF