معافیت بیمه‌ای مشاغل بدون کارفرما مشروط به «آزمون وسع» شد 


تهران- ایرنا-در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم مصوب شد که دولت در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و ساماندهی معافیت‌های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295679/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%B4%D8%AF