معاون استاندار: اطلس امنیتی برگزاری انتخابات مجلس در هرمزگان تهیه شود


بندرعباس – ایرنا – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: تهیه اطلس امنیتی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان توسط اعضای ستاد انتخابات و با همکاری فرمانداران و بخشداران در دستورکار قرار گیرد و به صورت مستمر بروز رسانی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216202/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86