معاون پارلمانی رئیس جمهور: نظام پرداخت عادلانه حقوق در دستور کار دولت قرار دارد


زاهدان- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت نظام پرداخت عادلانه حقوق را در سازمان اداری استخدامی در دستور کار دارد گفت: در این لایحه نگاه عادلانه در پرداخت‌ها لحاظ خواهد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030524/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1