مقام سوری: تبادل تجربیات پارلمانی در توسعه روابط دمشق و تهران نقش برجسته دارد

“هیفاء جمعه” امروز (یکشنبه) که در راس یک هیات پارلمانی عازم تهران بود، قبل از عزیمت به ایران در گفت وگو با ایرنا در دمشق، گفت: این سفر به دعوت “عباس گلرو”، نایب رئیس کمیته دوستی پارلمانی ایران و سوریه انجام می شود و ما به حضور در تهران افتخار می‌کنیم.

نماینده پارلمان سوریه افزود: هدف همیشه دوستان و برادران ما در مجلس شورای اسلامی و همچنین در پارلمان مردمی سوریه ارتباط بین کمیته‌ها و تبادل دیدارها بوده و ما معتقدیم که تعدد دیدارها و گفتگوها و تبادل تجربیات پارلمانی می‌تواند برجسته ترین و مهمترین نقش را در توسعه روابط میان کشورها و ملت ها ایفا کند.

به گزارش ایرنا، سفر هیات سوری به ایران در پاسخ به سفر سال گذشته گروه دوستی ایران به دمشق صورت می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928031/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86