مقام سوری: تبادل تجربیات پارلمانی در توسعه روابط دو کشور نقش برجسته دارد

دکتر “هیفاء جمعه” امروز (یکشنبه) که در راس یک هیات پارلمانی عازم تهران بود، قبل از عزیمت به ایران در گفت وگو با ایرنا در دمشق، گفت: این سفر به دعوت “عباس گلرو”، نایب رئیس کمیته دوستی پارلمانی ایران و سوریه انجام می شود و ما به حضور در تهران افتخار می‌کنیم.
نماینده پارلمان سوریه افزود: هدف همیشه دوستان و برادران ما در مجلس شورای اسلامی و همچنین در پارلمان مردمی سوریه ارتباط بین کمیته‌ها و تبادل دیدارها بوده و ما معتقدیم که تعدد دیدارها و گفتگوها و تبادل تجربیات پارلمانی می‌تواند برجسته ترین و مهمترین نقش را در توسعه روابط میان کشورها و ملت ها ایفا کند.
به گزارش ایرنا، سفر هیات سوری به ایران در پاسخ به سفر سال گذشته گروه دوستی ایران به دمشق صورت می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928031/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4