مقاومت بی نام شهید سلیمانی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست


تهران- ایرنا- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه شهید سلیمانی امروز نه یک فرد بلکه یک مکتب الهام بخش است، گفت: امروز اگر در دنیا انقلاب اسلامی را به نام امام خمینی(ره) می‌شناسند، مقاومت را به نام شهید سلیمانی به یاد می‌آورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987171/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA