منادی: بازار خودرو به تنهایی معیار عملکرد وزارت صمت نیست/نقاط مثبت وزیر هم دیده شود


تهران-  ایرنا- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:  برای ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید متوسط عملکرد تمام بخش های آن را مورد توجه قرار داد و وضعیت بازار خودرو و تولید خودرو به تنهایی نمی‌تواند معیار عملکرد این وزارتخانه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090443/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7