منصوری: طرح‌های اقتصادی اولویت دولت در دور دوم سفرهای استانی است

منصوری که به تازگی به سمت معاون اجرایی رییس جمهور منصوب شده است، اظهار داشت: در دور دوم اولویت بر طرح‌های اقتصادی و با تاکید بر پروژه‌های اشتغال‌آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از مصوبات در دور اول سفرهای استانی اجرایی شد، گفت: با تمام توان این مهم را در دولت دنبال خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930565/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محسن منصوری روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت با حضور در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه معاونت اجرایی رییس جمهور و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری ماموریت‌های مختلفی دارد از جمله ماموریت‌های مورد تاکید، پیگیری جدی سفرهای استانی و مصوبات آن است.

معاون اجرایی رییس جمهور افزود: مصوبات استانی دولت در دور نخست بسیار گره‌گشا و راهگشا و منشاء تحول اساسی در استان‌ها بود و تاکید رییس جمهور بر به نتیجه رساندن این مصوبات است.