منظور: در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود


تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در واکنش به تصویب بندی که بر لزوم ارائه کالابرگ به اقشار کم درآمد تاکید می کرد، گفت: در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود، دولت شرایط راه اندازی سامانه کالابرگ را فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295962/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF