مهار تورم و رشد تولید یک مطالبه جدی مردمی است


اردبیل-ایرنا- رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: مهار تورم و رشد تولید از دغدغه‌ها و مطالبات جدی مردم است که از زبان رهبر معظم انقلاب ساری و جاری شد و انتخاب این عنوان برای سال جدید بسیار دقیق و به جا بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064192/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA