مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی می‌شود


تهران_ ایرنا_ سخنگوی دولت گفت: نامه معرفی مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی روز یکشنبه در جلسه مشترک دولت و مجلس به هیات رییسه خانه ملت تقدیم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960314/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C