مهلت قانونی استعفای داوطلبان نمایندگی مجلس خرداد به اتمام می‌رسد


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم درباره روند تغییرات و اصلاحات قانون انتخابات مجلس، گفت: استعفای مسئولان باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد که در خرداد ماه عملی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112438/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF