مواجهه دولت با انتخابات قانونی و اخلاقی بود


تهران- ایرنا- عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات از سوی دولت آیت‌الله رئیسی را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: از دولت سیزدهم به دلیل نوع مواجهه اخلاقی و قانونی با پدیده انتخابات تشکر می‌کنم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405441/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF