موافقت اکثریت اعضای کمیسیون انرژی با رای اعتماد به بذرپاش


تهران-ایرنا-عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، از موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون با رای اعتماد به بذرپاش خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962100/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4