موافقت مجلس با الحاق چند بند به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق چند بند به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966811/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84