موافقت مجلس با موافقتنامه بین ایران و عراق برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986046/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0