موافقت وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو


تهران-ایرنا-رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح نشست امروز کمیسیون گفت: وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008597/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88