موافقت کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و آموزش برای رای اعتماد به زاهدی وفا

ادامه دارد..


منبع: https://www.irna.ir/news/84903598/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87

بر این اساس کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات صلاحیت ها و برنامه های وزیر پیشنهادی را تایید کرده و گزارش موافقت خود برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را در صحن علنی مجلس قرائت کردند. 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، در ادامه جلسه علنی روز -سه شنبه ۱۲ مهر -مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رای اعتماد به زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون،کار، رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات در مورد صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی قرائت شد.