موافقت کمیسیون آموزش با رای اعتماد به صولت مرتضوی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم افزود: اکثریت اعضای کمیسیون به برنامه‌ها و سوابق اجرایی و مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی رای مثبت دادند.

ویس کرمی ادامه داد: در جلسه رای اعتماد روز چهارشنبه گزارش موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرائت خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915928/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C

«مهرداد ویس کرمی» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا از جلسه فوق العاده امشب کمیسیون برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.