موافقت کمیسیون آموزش با رای اعتماد به صولت مرتضوی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم افزود: اکثریت اعضای کمیسیون به برنامه‌ها و سوابق اجرایی و مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی رای مثبت دادند.

«مهرداد ویس کرمی» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا از جلسه فوق العاده امشب کمیسیون برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

ویس کرمی ادامه داد: در جلسه رای اعتماد روز چهارشنبه گزارش موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرائت خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915928/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C