موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با تحقیق و تفحص از سیمان کردستان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امروز خلاصه ای از گزارش مذکور با حضور متقاضی تفحص مطرح شد و پیشنهاد شد که امکان ایجاد مصوبه‌ای برای پیگیری موضوع به جای تحقیق و تفحص برای رفع دغدغه‌های نماینده متقاضی وجود دارد و حتی پیشنهاد اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس نیز مطرح شد.

وی با اشاره به بررسی ایرادهای شورای نگهبان در خصوص منطقه آزاد مازندران به عنوان دیگر دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان بررسی و تصویب شد. گزارش اصلاحات منطقه آزاد مازندران نیز به زودی به صحن علنی ارسال می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: طرح اصلاح قانون نظام جامع حسابرسی در نشست امروز کمیسیون مطرح و ۸ محور اصلاحی کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و به تایید اعضای کمیسیون اقتصادی رسید. گزارش نهایی این طرح ظرف ۱۰ روز آینده و پس از تایید در کمیسیون به صحن علنی ارسال خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913942/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86نماینده مردم‌ کرمان و راور تصریح کرد: با توجه به اصرار متقاضی بر انجام تحقیق و تفحص پس از بحث و بررسی فراوان، طرح به تصویب رسید و گزارش آن به زودی به صحن علنی ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: طرح تحقیق و تفحص از صنایع سیمان کردستان دستور کار ابتدایی کمیسیون بود که گزارش آن پیش از این ارائه و محورهای طرح تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته بود.