موافقت کمیسیون انرژی با لایحه عضویت ایران در اتحادیه جهانی انرژی خورشیدی


تهران- ایرنا- وزیر نیرو از موافقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با لایحه عضویت ایران در اتحادیه جهانی انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: امیدوارم این لایحه هرچه سریع‌تر به صحن برود و با رای قاطع نمایندگان، ایران عضو این اتحادیه بسیار مهم و اثرگذار در توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035731/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C