موافقت کمیسیون عمران با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه/ برنامه‌های بذرپاش تایید شد


تهران – ایرنا – اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با برنامه‌ها و اهداف وی برای هدایت این وزارتخانه موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963184/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C