موافقت ۹۰ درصد اعضای فراکسیون انقلاب با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار

احمد امیر آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز سه شنبه فراکسیون پس بررسی برنامه‌های مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد به وی به رای اعضای فراکسیون گذاشته شد.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد اعضای فراکسیون انقلاب با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915872/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C