موافقت ۹۰ درصد اعضای فراکسیون انقلاب با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار

وی ادامه داد: ۹۰ درصد اعضای فراکسیون انقلاب با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915872/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C

احمد امیر آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز سه شنبه فراکسیون پس بررسی برنامه‌های مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد به وی به رای اعضای فراکسیون گذاشته شد.