موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات مربوط به فرزندآوری رفع شد


تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات مربوط به فرزندآوری را رفع کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962668/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF