موضع قالیباف در ماجرای مدیر کل ارشاد گیلان/تشهیر نیازمند حکم قاضی است


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکرش در جلسه شورای عالی امنیت ملی پیرامون موضوع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تاکید کرد: تشهیر این موضوع در صورت اثبات نیازمند حکم قاضی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179047/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85