موضوعات مهم حوزه انرژی در برنامه هفتم با حضور وزیر نفت بررسی شد


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات مهم انرژی در برنامه هفتم توسعه همچون ناترازی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با حضور جواد اوجی وزیر نفت بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159536/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C