موفقیت دیپلماسی انرژی در آمریکای‌لاتین / تجهیزات و فناوری پتروشیمی ایران صادر می شود


تهران_ایرنا_رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفقیت دیپلماسی انرژی در آمریکای لاتین از صادرات فناوری پالایشگاهی و پتروشیمی ایران به کشورهای آمریکای لاتین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140083/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C