مولدسازی شامل اموال فعال دولت نمی‌شود/ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هدف مولدسازی را سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: مولدسازی شامل اموال فعال دولتی مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و کارخانه‌ها نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020925/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA