میرتاج‌الدینی: مجلس و دولت مشکل صنعت خودرو را با گفت‌گو حل کنند/ استیضاح راهگشا نیست


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم عملکرد مثبتی را در رشد اقتصادی داشته است، خواستار آن شد که مجلس و دولت در فضای تفاهم و گفت و گو مشکل صنعت خود را پیگیری و حل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090427/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF