میرتاج الدینی: تغییرات جداول بودجه با هماهنگی دولت است/آمادگی منظور برای رفع ابهامات


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس از مصوبه کمیسیون برای هماهنگی با دولت برای اعمال هرگونه تغییرات در جداول بودجه خبر داد و رییس سازمان برنامه و بودجه هم برای رفع سوالات و ابهامات اعضاء اعلام آمادگی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446990/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C