میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر مشخص شد


تهران- ایرنا- ‌نمایندگان مـیزان مـالیات هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن را ۳ میلیون ریال تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042462/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF