ناظران مجلس بر «شورای عالی صدا و سیما» تعیین شدند

به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، درجلسه علنی نوبت عصریکشنبه (۱۵آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، انتخاب دو نفر از کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو شورای نظارت برسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت

بعد از معرفی نامزدهای عضویت، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده سرخس و فریمان با ۱۱۸ رای و بیژن نوباوه وطن نماینده تهران با ۱۳۹ رای به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر سازمان و صدا و سیما تعیین شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934482/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF