ناظران مجلس در شورای عالی اقتصاد و شورای عالی گزینش انتخاب شدند

همچنین وکلای ملت، فاطمه قاسم پور را با ۱۶۵ رأی ، سلمان اسحاقی را با ۱۶۵ رأی و سمیه محمودی را با ۸۶ رأی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894632/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFعلاوه رب این جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، با کسب ۱۷۸ رأی و مهدی صغیانی عضو کمیسیون اقتصادی با ۹۷ رأی به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی گزینش،شورای عالی اقتصاد،شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر این اساس حمزه امینی با کسب ۱۶۶ رأی و فرهاد بشیری با ۱۲۰ رأی به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی گزینش انتخاب شدند.