نامزدهای ریاست دیوان محاسبات چه کسانی هستند؟


تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یکسال و نیم باقی مانده از عمر مجلس یازدهم، سوابق گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات را بررسی می‌کنند تا رییس جدید این دیوان را انتخاب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965817/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF