نامه رسمی معرفی «بذرپاش» برای وزارت راه و شهرسازی اعلام وصول شد


تهران-ایرنا- رییس جمهور طی نامه‌ رسمی به رییس مجلس مهرداد بذرپاش را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953933/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84