نامه همسر رییس جمهور در تغییر مواضع رهبران جهان به غزه تاثیرگذار است


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: نامه همسر رییس جمهور به همسران روسای جمهور کشورهای اروپایی در مورد تحولات غزه می‌تواند در مواضع رهبران جهان نسبت به جنایات صهیونیست‌ها تاثیرگذار باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283768/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1