نباید با تصویب بودجه غیرواقعی زمینه ساز نارضایتی مردم شویم

چند نکته در باره انتقاد قالیباف از عملکرد تبصره ۱۸ بودجه


منبع: https://www.irna.ir/news/84938852/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که ایجاد منابع مالی غیر قابل تحقق و تعیین تکالیف برای آن در بودجه موجب افزایش توقعات از مجلس و دولت می شود و وقتی که این تکالیف به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده محقق نشود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد.

کاظمی با بیان اینکه مجلس و دولت باید در این خصوص به تفاهم و توافق برسند، گفت: وعده دادن به مردم بر اساس منابع مالی غیر قابل تحقق در بودجه فقط توقعات را بالا می برد و نتیجه دیگری در پی ندارد و وقتی که این منابع محقق نشودموجب نارضایتی افکار عمومی خواهد شد و این قبیل اقدامات کمکی به و جذب افکار عمومی نمی کند.

بیشتر بخوانید:

حمیدرضا کاظمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در خصوص افزایش سقف منابع لایحه بودجه در مجلس، گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق نباید در زمان بررسی لایحه بودجه منابع درآمدی غیر واقعی تصویب کرده و سقف درآمدهای لایحه بودجه را افزایش دهند و در ادامه تکالیف غیر قابل تحقق برای این منابع غیر واقعی در نظر بگیرند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما نباید بودجه را بر اساس توهمات خود تصویب کنیم بلکه باید واقعیات کشور و منابع درآمدی موجود را برای تصویب بودجه مدنظر داشته باشیم.

بازخوانی تذکر دولت نسبت به بیش‌برآورد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها